„Sto lat samotności” – plan wydarzeń - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Wizyta Aureliana Buendii z ojcem u Cyganów.
2. Eksperymenty José Arcadio Buendii z magnesem, lupą, przyrządami astronomicznymi i w laboratorium alchemicznym.
3. Wyprawa zakończona odkryciem hiszpańskiego galeonu.
4. Lód przywieziony przez Cyganów – największym wynalazkiem świata.
5. Historia rodzin Urszuli Iguarán oraz José Arcadia Buendii.
6. Ślub José z Urszulą.
7. Zabójstwo Prudencia Aguilara.
8. Założenie i rozwój Macondo.
9. Przyjście na świat Arcadia Buendii.
10. Romans José Arcadia z wróżbitką Pilar Ternerą.
11. Opowiedzenie przez José Arcadia bratu o urokach współżycia.
12. Przyjście na świat córki Urszuli Amaranty.
13. Odejście José Arcadia z Cyganami.
14. Bezowocne poszukiwania Urszuli.
15. Powrót do Macondo odmłodzonej żony Buenii wraz z nowymi osadnikami.
16. Wychowywania Amaranty oraz syna Pilar Ternery Arcadia przez Indiankę – Visitación.
17. Rozwój Macondo nadzorowany przez José Arcadiego Buendię.
18. Przyjecie Rebeki do rodziny Buenda.
19. Plaga bezsenności w Macondo.
20. Stopniowa utrata pamięci i tożsamości przez mieszkańców miejscowości.
21. Ratunek z rąk Melquadesa.
22. Plan Aureliana uratowania wyzyskiwanej dziewczyny.
23. Studia Melquadesa nad pismami Nostradamusa.
24. Rozbudowa domu przez Urszulę.
25. Nakaz pomalowania domu na niebiesko.
26. Wyrzucenie Don Apolinara Moscote z miasta.
27. Powrót zarządcy z rodziną i strażnikami.
28. Miłość Aureliana do małej Remedios.
29. Sprowadzenie pianoli na bal.
30. Nauka tańca przez Pietro Crespiego panien z rodziny Buenda.
31. Miłosne listy między Rebeką a Crespim.
32. Szalona miłość Aureliana do Rebeki.
33. Obietnica pomocy Pilar Ternery.
34. Ciche uczucie Amaranty do Crespiego.
35. Żałoba bez nieboszczyka.
36. Zgodna na ślub Rebeki z Crespim.
37. Oświadczyny Aureliana.
38. Śmierć i pogrzeb Melquadesa.
39. Wyjazd Amaranty z Macondo.
40. Zaloty Crespiego do Rebeki zajmującej się domem.
41. Pochowanie szczątków rodziców Rebeki.
42. Ojcem przyszłego dziecka Pilar Ternery – Aureliano.
43. Obłęd José Arcadii i przywiązanie go do kasztanowca.
44. Powrót Urszuli i Amaranty.
45. Ślub Aureliana i Remedios.
46. Budowa świątyni przez ojca Nicanora Reynę.
47. Rozmowy ojca Nicanora Reyny z José Arcadiem po łacinie.
48. Odroczenie ślubu Rebeki i Crespiego do zakończenia budowy świątyni.
49. Śmierć Remedios i ogłoszenie żałoby.
50. Powrót José Arcadio.
51. Niezaakceptowany przez Urszulę ślub Rebeki i José Arcadio.
52. Rozmowy Aureliana z teściem don Apolinarem Moscote o polityce.
53. Wybory w Macondo wygrane przez konserwatystów.
54. Opowiedzenie się Aureliana po stronie liberałów.
55. Wybuch wojny.
56. Rządy terroru w Macondo.
57. Przejęcie władzy przez pułkownika Aureliana Buendię.
58. Brutalne rządy młodego Arcadia w mieście.
59. Samotność Urszuli.
60. Odrzucenie oświadczyn Crespiego przez Amarantę.
61. Samobójcza śmierć Crespiego.
62. Związek Arcadia z Santą Sofią de la Piedad.
63. Nieczysta, przynosząca zyski umowa Arcadia z José Arcadiem.
64. Wiadomości o klęskach wojsk liberalnych.
65. Upadek obrony Macondo i rozstrzelanie Arcadia.
66. Zakończenie wojny.
67. Oczekiwanie pułkownika Buendii na egzekucję w Macondo.
68. Wybuch nowego konfliktu na czele z pułkownikiem Aurelianem.
69. Wkroczenie pułkownika Buendii do Macondo.
70. Opieka Amaranty nad dziećmi Arcadia: Remedios, José Arcadiem Drugim i Aurelianem Drugim.
71. Niewyjaśniona śmierć José Arcadio.
72. Odizolowanie się od świata Rebeki.
73. Przykotowania pułkownika Buendii do nowej wojny.
74. Cudowne uniknięcie śmierci przez pułkownika.
75. Przekazanie władzy w Macondo przyjacielowi - Gerinelowi Marquezowi.
76. Oświadczyny Gerinela Marqueza i odrzucenie ich przez Amarantę.
77. Śmierć nestora rodu – José Arcadia Buendii.
78. Romans Amaranty z Aurelianem José.
79. Wyruszenie pułkownika Aureliana i Aureliana José na wojnę.
80. Rządy pacyfisty – José Raquela Moncady w Macondo.
81. Odrzucenie uczuć Aureliana José przez Amarantę.
82. Chrzciny kolejnych nieślubnych synów pułkownika Aureliana.
83. Hulaszczy tryb życia Aureliana José.
84. Zabicie Aureliana José po odmowie rewizji.
85. Zdobycie Macondo przez pułkownika Aureliana.
86. Wyrok śmierci na José Raquela Moncadę.
87. Zmiany w psychice pułkownika Aureliana.
88. Pogrążenie się Amaranty w samotności.
89. Ponowne przybycie obojętnego pułkownika do Macondo.
90. Zmiana nastawienia pułkownika i dążenie do zawarcia pokoju.
91. Zagubienie pułkownika po powrocie do domu.
92. Podpisanie kapitulacji przez pułkownika Aureliana.
93. Samobójcza próba dowódcy liberałów.
94. Odnowienie domu przez Urszulę.
95. Śmierć jednego ze strażników z miłości do Pięknej Remedios.
96. Podobieństwo Aureliana Drugiego i José Arcadia Drugiego.
97. Studiowanie zapisków Melquiadesa przez Aureliana Drugiego.
98. Znajomość z księdzem i hodowla kogutów José Arcadia Drugiego.
99. Petra Costes wspólną kochanką José Arcadia Drugiego i Aureliana Drugiego.
100. Narodziny syna Costes i Aureliana Drugiego.
101. Opieka Urszuli nad najmłodszym José Arcadiem.
102. Passa i bogactwo Aureliana Drugiego.
103. Nierealny plan uskutecznienia żeglugi José Arcadia Drugiego.
104. Przypłynięcie kurtyzan z Paryża.
105. Wytwarzanie złotych rybek przez pułkownika Aureliana.
106. Masakra podczas karnawału.
107. Ślub Aureliana Drugiego z Fernandą del Carpio.
108. Zazdrość Fernandy o Costes.
109. „Królewska” przeszłość Fernandy.
110. Oziębłość seksualna żony Aureliana Drugiego.
111. Nowe rządy Fernandy w domu Buendiów.
112. Narodziny dzieci Fernandy i Aureliana Drugiego.
113. Jubileusz zawarcia pokoju na cześć pułkownika Aureliana.
114. Przybycie siedemnastu synów pułkownika.
115. Pomysł Aureliana Smutnego na sprowadzenie do Macondo kolei żelaznej.
116. Najazd cudzoziemców i osadników do Macondo.
117. Nowa część miasta założona przez Amerykanów.
118. Śmiertelna siła miłości do Pięknej Remedios.
119. Odfrunięcie z Macondo Pięknej Remedios.
120. Osiedlenie się w Macondo Aureliana Serradora i Aureliana Arcaya.
121. Założenie Kompanii Bananowej.
122. Przejęcie władzy w Macondo przez płatnych zbirów.
123. Bunt pułkownika Aureliana i jego synów.
124. Mord na synach pułkownika Aureliana.
125. Żałoba po śmierci członków rodziny Buenda.
126. Utrata wzroku przez starzejącą się Urszulę.
127. Wyjazd José Arcadia do seminarium, a Meme do
128. José Arcadio Drugi jako nadzorca w Kompanii Bananowej.
129. Wyprowadzka Aureliana Drugiego do Petry Costes.
130. Nieudany pojedynek Aureliana Drugiego z Elefantą.
131. Odwiedziny Meme w Macondo podczas wakacji.
132. Cicha śmierć pułkownika Aureliana.
133. Powrót Meme do Macondo.
134. Narodziny Amaranty Urszuli.
135. Przyjaźń Meme i Aureliana Drugiego.
136. Kontakty Meme z Amerykankami i przejęcie ich zwyczajów.
137. Zapowiedziana śmierć Amaranty.
138. Tragicznie zakończona miłość Meme i Mauricia Babilonii.
139. Oddanie Meme do klasztoru.
140. José Arcadio Drugi na czele strajku robotników Kompanii Bananowej.
141. Przybycie dziecka Meme i Mauricia – Aureliana.
142. Ponowne starcia robotników z Kompanią Bananową.
143. Masakra strajkujących robotników na placu Macondo.
144. Ucieczka José Arcadia Drugiego z transportu kolejowego z zamordowanymi.
145. Ukrycie José Arcadia Drugiego w pokoju Melquiadesa.
146. Ponadczteroletnia pora deszczowa w Macondo.
147. Gorączka złota Aureliana Drugiego.
148. Koniec opadów deszczu i odsłonięcie zrujnowanego Macondo.
149. Porządki Urszuli i Amaranty w domu.
150. Przenosiny Aureliana Drugiego do Petry Costes.
151. Śmierć ponadstuletniej Urszuli.
152. Plaga zabijających się ptaków spowodowana przez Żyda Wiecznego Tułacza.
153. Śmierć Rebeki.
154. Poświęcenie się Amaranty Urszuli nauce.
155. Wtajemniczenie młodego Aureliana w alfabet Melquiadesa przez José Arcadia Drugiego.
156. Choroba Aureliana Drugiego.
157. Wysłanie Amaranty Urszuli na studia do Brukseli.
158. Śmierć tego samego dnia José Arcadia Drugiego i Aureliana Drugiego.
159. Studia nad sanskrytem Malquiadesa prowadzone przez młodego Aureliana.
160. Odejście Santy Sofii de la Piedad.
161. Śmierć Fernandy i osiedlenie się w domu Buendiów jej syna z Rzymu.
162. Odkrycie złota przez José Arcadiego i remont domu.
163. Zbliżenie José Arcadiego i Aureliana.
164. Tragiczna wizyta Aureliana Amadora.
165. Zabójstwo José Arcadiego przez młodych chłopców i kradzież złota.
166. Powrót Amaranty Urszuli z mężem Gastonem.
167. Postanowienie Gastona o założeniu poczty lotniczej.
168. Skrywane uczucie Aureliana do ciotki Amaranty Urszuli.
169. Romans Aureliana z Nigromantą.
170. Młodzieńcze hulaszcze życie Aureliana z przyjaciółmi.
171. Ujawnienie uczucia do Amaranty Urszuli przez Aureliana.
172. Zabawy Aureliana w „Złotym Dziecięciu” prowadzonym przez Pilar Ternerę.
173. Śmierć Pilar Ternery.
174. Nakaz wyjazdu z Macondo przekazany przez katalońskiego księgarza.
175. Namiętny romans Amaranty Urszuli i Aureliana.
176. Odizolowanie od świata kochanków.
177. Śmierć Amaranty Urszuli po urodzeniu dziecka ze świńskim ogonkiem.
178. Odczytanie dziejów rodziny Buenda przez Aureliana.
179. Zmiecenie Macondo z powierzchni ziemi.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Sto lat samotności – streszczenie szczegółowe
2  „Sto lat samotności” a realizm magiczny
3  Czas cykliczny w „Stu latach samotności”Komentarze: „Sto lat samotności” – plan wydarzeń

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: